Följ oss även på facebook   

 

NATIONALDAG MED TORNÉRSPEL!

6 juni finns även ett begränsat antal marknadsbodar.

Info tossogarden@telia.com eller 070 - 560 54 96

 

 

Tossögården
Föreningen Tossögården bildades 1994 för att bevara Tossö-gårdens arbetarbostäder på Tossön, som är ett friluftsområde i utkanten av Järpens samhälle. Efter restaurering förklarades Tossögården 1999 för byggnadsminne och är numera skyddat enligt kulturminneslagen

Tossögården uppfördes på senare delen av 1800-talet som arbetarbostäder för den intilliggande Tossösågen och senare Husåsågen. På gården finns en huvudbyggnad med fyra lägenheter, en uthuslänga, en jordkällare och ett utedass. Byggnaderna är de enda som påminner om den viktiga sågverksperioden på Tossön i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Av sågverksbyggnaderna finns idag endast rester av fundamentenFöreningen Tossögården
Tossögården är idag ett arbetslivsmuseum. Här samlas gamla dokument, fotografier och bruksföremål som levandegör Järpens industrihistoria. I tidsenliga rollspel får barn och andra besökare ta del av vardagsliv förr i tiden. Nationaldagsfirande och julmarknad har blivit tradition på Tossögården. Gökotta, sommarcafé och loppisförsäljning återkommer årligen. I terrasser återskapas Tossögårdens trädgårdsodlingar. Här odlas typiska kulturväxter från torp och gårdar i Järpens omgivningar. Vid Tossögården börjar flera naturstigar. Ängen med grillplatsen och fotbollsplanen populära samlingsplatser för friluftsliv.

 


 

Skyltar visar vägen till flera
avTossöns naturstigar
 Karta över Tossön Utsikt från Tossö knippen
med Indalsälven och Välliste
Naturstigs vägvisare Vy mot Välliste 
  Klicka på kartan  
  för att förstora den  


Naturstigen, Tossöstigen och Försvarsstigen börjar vid Tossögården.

Aktuellt!

BOULE VARJE TISDAG KL 18

2024-05-20
Alla är välkomna att spela boule på Tossögården

Årsmöte!

2024-03-13

2023-08-18

JULMARKNAD 25/11
Bokning av marknadsbod
Kontakta Ewalisa Lindberg
070 – 618 55 99 eller
tossogarden@telia.com

2023-07-03

OMVALD STYRELSE

2023-03-25

Styrelse 2023: Staffan Lindberg (ordförande), övriga ledamöter Björn Engström, Eivor Polkander, Ewalisa Lindberg och Harriet Andersson.

Suppleanter Anki Edfeldt, Birgitta Granehag-Engström och Erik Bergkvist.

Årsmötet avslutades med trivsam underhållning av musiker/sångare Ove Wulff.

Årsmöte!

2023-03-08

Kolbulledag den 7 mars kl 11-14

2023-03-07

Styrelse 2022

Ordförande Staffan Lindberg, Övriga ledamöter Björn Engström, Ewalisa Lindberg, Eivor Polkander, Hariet Andersson, Suppleanter Erik Bergkvist, Birgitta Granehag-Engström, Anki Edfeldt.

2022-05-22

BOULE VARJE TISDAG KL 18

 

2022-05-13
Alla kan spela boule. Här finns bouleklot, kastring, poängtavla, måttband och spelregler. Grupper kan boka valfria tider. Kontakta 076 - 844 90 14 eller 070 - 560 54 96, mail tossogarden@telia.com.

Årsmöte!

Klicka här för att läsa inbjudan.

2022-03-06

Referat från årsmötet år 2021!

2021-06-17

Äntligen årsmöte i föreningen Tossögården med redovisning av två verksamhetsår. Genomfördes utomhus i skönt sommarväder med 18 deltagare. Mötesordförande var Anitha Olofsson, som även avtackades efter åtta år som ledamot i styrelsen.

STYRELSE 2021
Ordförande Staffan Lindberg, Övriga ledamöter Björn Engström, Ulla Nordqvist, Ewalisa Lindberg och Eivor Polkander. Suppleanter Erik Bergkvist, Birgitta Granehag-Engström och Harriet Andersson.
EVENTUELL JULMARKNAD
Inga planerade sommararrangemang, men vi hoppas att det blir möjligt att återuppta Tossögårdens populära julmarknad. Inte säkert, men bäst att redan nu reservera lördag 20 november!

 

Kallelse till Årsmöte!

Klicka här för att läsa kallelsen.

2021-06-03

2021-05-15

GRILLPLATS OCH BOULEBANA!

2021-05-11
Grillplatsen är upprustad med nya bekväma sittbänkar. Ved finns för att elda och grilla. Populär träffpunkt. Boka i förväg för att undvika köbildning. Kombinera med boulespel. Klot, spelregler och annat som behövs för boulespel finns på platsen.
BOKNING
För bokning av grillplatsen och boulebanan kontaktas Staffan Lindberg 070 - 560 54 96 eller Björn Engström 076 - 844 90 14.
SWISH 123 187 26 62
Upplagd ved får användas, men bidra gärna med 50 kr för ved och grillplatsens skötsel.

ANVÄND GÄRNA TOSSÖNS RASTPLATSER!

2020-06-26

Naturstigar, rastplatser med bänkar, bord och eldstäder underhålls av föreningen Tossögården. Ved finns på ett par platser. Till andra eldstäder måste man ha egen ved. Självklart ska inte en eldstad användas som soptunna. Någon har tydligen missat detta.

RASTPLATSEN ÄR ÅTERSTÄLLD!

 

2020-06-04
Rastplatsen vid odlingen på udden mot Indalsälven har återställts. Trädgårdsbordet är på plats efter bärgningen ur sjön och vi har byggt en ny eldstad. Än så länge måste man ta med egen ved.
Många följer Tossöns naturstigar och använder de rastplatser som föreningen Tossögården har ordnat. Hjälp gärna till att hålla rent och snyggt!

INSTÄLLT FIRANDE 6 JUNI!

2020-05-23

I år blir det inget national-dagsfirande på Tossögården.  

Kolbulleförsäljning och kaffe-servering på nationaldagen är en viktig inkomstkälla för drift och underhåll av Tossögården, boulebana, vindskydd, naturstigar och rastplatser. 

Medlemsavgifter är också viktiga bidrag. 125 kr/person, 200 kr/familj.
Bankgiro 345 - 9609 eller swisha till 123 187 266 2.

GÖKOTTA MED FÅGELKVITTER!

2020-05-22
Kristi Himmelsfärdsdag firades traditionellt med en morgongudstjänst utomhus. Solen värmde och fåglarna kvittrade. Gudstjänsten hölls av kyrkoherde Ann-Charlott Hansson Borgström. Kantor Elisabeth Nygårdh Lundhag ledde psalmsången. Efteråt blev det fika från egna korgar eller Tossögårdens kaffebord.

GÖKOTTA!

2020-05-19

Torsdag 21 maj, kl 8-9 i samarbete med Undersåkers församling. Vi sitter utomhus, håller avstånd. Tag med egen fikakorg.

INSTÄLLT ÅRSMÖTE!

2020-03-16

Föreningen Tossögården följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställer in årsmötet.
Vi återkommer med nytt datum, när risken för spridning av Coronavirus har minskat

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

2020-03-03

Årsmöte i föreningen Tossögården torsdag 19 mars,
kl. 18.30 i Församlingsgården, Järpen. Bildspel med
Järpenbilder av Natalja Rybakova. Kaffe och smörgås.

Populär aktivitet på Tossögården!

2020-02-24

SPELA BOULE PÅ TOSSÖGÅRDEN TISDAG KL 18

2019-07-14

Boule är utmanande och roligt. Ständiga adrenalinkickar. Passar både ungdom och pensionärer. Några spelar boule dagtid varje onsdag kl 11. Nu provar vi även tisdag kvällar. Redan efter en timme brukar de flesta bli rejält bitna. Alla är välkommen!

TILLBAKA TILL RÖTTERNA!

 

2019-06-29

Tossögården lockar hemvändare. Bröderna Lennart, Per-Olof och Bertil Lalander bor i Kumla, men är födda i Lill-Rönningen och bodde på Tossögården i mitten av 1940-talet. Årets besök väckte gamla minnen. Ruben Svärd och Nils Larsson bidrog. Vi berättade om arrangemang och aktiviteter som bidragit till att Tossön har blivit ett populärt utflyktsmål. Välkommen tillbaka!

BOULESPEL VARJE ONSDAG!

2019-05-24

Nu är vi igång med boulespel
på Tossögården. Boulebanan
är öppen för alla. Vi spelar boule igen onsdag 29 maj,
kl 11. Välkommen!

VÅRSTÄDNING PÅ TOSSÖGÅRDEN!

2019-05-11

Vintern åker ut och sommaren städas in. Det ska vara rent och snyggt vid säsongstart. Vi passade på att även städa på stora grusplanen. Trist att man inte tar hem sina sopor.

Klicka här för att se fler bider från städdagen.

VÅRSTÄDNING!

2019-05-05

Dags att förbereda sommaren. Samling torsdag 9/5, kl 10.
Arbetsuppgifter finns både inomhus och utomhus.
Vi bjuder på sopplunch. Välkommen!

OMVALD STYRELSE 2019!

2019-03-25

Vid årsmöte 21 mars omvaldes styrelsen:
Staffan Lindberg (ordförande), Björn Engström, Ewalisa Lindberg, Ulla Nordqvist, Anitha Olofsson. Suppleanter: Erik Bergkvist, Birgitta Granehag-Engström och Eivor Polkander.

2018-09-17

BOKA LOKAL OCH AKTIVITET!

På Tossögården finns mötes-lokaler med kök och WC samt grillplats, lada, boule-bana, äng och fotbollsplan för uteaktiviteter.
För bokning maila tossogarden@telia.com eller kontakta Björn Engström, 0647-61 10 13 och 076-844 90 70

JULMARKNAD 2018

2018-09-16

Klicka på bilden för att förstora den.

TOSSÖSPELET 29-30/6

2018-06-14

Ett folklustspel om sågverks-
tiden på "Gårn"
Förbokning 073-1570320 eller 070-6949391 Entré 100 kr. Betala till bg 345-9609 eller
SWISHa till1231872662

HÄR FIRAS NATIONALDAGEN!

2018-06-06

Nationaldagen började med gudstjänst med kyrkoherde Ann-Charlott Borgström. Sedan bjöds på musikunder-
hållning med the Blue Valen
tines. Flaggceremoni med Undersåkerskören som sjöng nationalsången och Jämtlands-
sången. Högtidstal av kom-munalrådet Peter Bergman. Populärt tornerspel med riddare och amasoner från Riddarorden Jemtlandicum.
Det kom ett 1000-tal besökare. Överfylld parkering med när-mare 300 bilar. Långa köer både till kolbullarna och kaffe-serveringen med national-
dagsbakelser, tunnbrödsstut och varm korv.

VÄLBESÖKT GÖKOTTA!

2018-05-19

Traditionell morgongudstjänst - Gökotta - på Kristi Himmelsfärds dag i samarbete med Undersåkers förs-amling under Ann-Charlotts ledning. Mycket sång och musik, Per spelade. Ett 40-tal besökare i vackert sommarväder. För ett par veckor sedan snöröjde vi stigen till ladan.Tossögården bjöd på kaffe över öppen eld och tunnbrödsstut. Göken kan vi lyssna på härse bilder från dagen, klicka här

TOSSÖSPELET!

2018-03-26

I sommar blir det premiär för folklustspelet om folket och livet på ”Gårn” i gamla tider. Manus av Ingrid Lindberg. Gustaf Kling regisserar. Repetitioner pågår. Här finns fortfarande vakanta roller. Vi söker rekvisita och behöver ett posthorn, en gammal kamin ”norskskuta”, en gammal vattenkruka, en cykel-dressin och en uppstoppad hermelin. Kontaktperson är Ingrid Lindberg.

VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE!

2018-03-23

Årsmötet klarades av på en halvtimme. Sedan blev det trivsam underhållning av nya sånggruppen E.M.P. med Elisabeth Rolandsson. Mats Grip och Pär Lundhag,

STYRELSE 2018
Staffan Lindberg, Björn Engström, Anitha Olofsson, Ulla Nordqvist, Ewalisa Lindberg, Suppleanter Birgitta Granehag-Engström, Erik Bergkvist, Eivor Polkander

AKTIVITETER
Vi satsar på fler aktiviteter och bygger en boulebana. Premiär för Tossöspelet med glimtar ur vardagsliv förr i tiden. Övriga arrangemang bl.a. gökotta, naturmorgon, nationaldags-firande med tornérspel, sommarcafé, julmarknad.

BLI MEDLEM
Medlemsavgiften är 125 kr eller 200 kr för familjen. Betalas till bankgiro 345-9609 eller med SWISH till 1231872662
  
   

 

UNDERHÅLLNING PÅ ÅRSMÖTET!

2018-03-14

 

E.M.P. underhåller vid Tossögårdens årsmöte på Församlingsgården i Järpen Onsdag 21 mars, kl. 18.30

 

ÅRSMÖTE!

2018-03-01

Årsmöte i föreningen Tossö-gården onsdag 21 mars. Kl 18.30 i Församlingsgården
Järpen. Underhållning, kaffe
och smörgås.

ÅRETS JULMARKNAD 18/11

2017-08-30

Knallar kan boka plats redan nu. Kontakta Ewalisa Lindberg, tel 070-3176315 eller maila till tossogarden@telia.com

Gökotta 25 maj!

2017-05-18

Gökotta i Tossögårdens lada, kl 08.00 i samarbete med Under-
såkers Församling. Varma kläder rekommenderas. Vi
bjuder på kaffe och smörgås.

Nationaldag 6 juni!

2017-05-17

Friluftsgudstjänst kl 10

Serveringen öppnar kl 11
kaffe, kolbullar, varm korv

Ceremoni med flagghissning
kl 12 Fanfar, högtidstal, körsång, musikunderhållning

MEDLEMS-ERBJUDANDE!

2017-05-16

Gratis utbildning i HLR och hjärtstartare för medlem-
mar i föreningen Tossögården

Torsdag 18/5, kl. 18.30

Anmälan senast onsdag kväll 17/5 till tossogarden@telia.com eller Staffan Lindberg,
070-5605496

Kolbulledag - Ny tradition!

2017-02-28

Idag den 28 februari serverades Tossögårdens äkta kolbullar efter gammalt recept för skogshuggare, upptecknat av Tossögårdens egen kolbullemästare Eric Jonsson. Här ingår bara grovt korn och vetemjöl, rågsikt, tärnat fläsk, socker och salt. Oslagbart resultat med tjocka härliga kolbullar, serverade med hemkokt lingonsylt. Det kom ett 50-tal besökare.

Årsmöte 21 mars!

2017-02-21

Årsmöte 21 mars i Järpens församlingsgård kl 18.30 Musikunderhållning, Servering

Studiecirkel avslutad!

2016-11-10

I mer än fyra år och vid 90 träffar har en grupp med-
lemmar dokumenterat nära 10.000 fotografier som togs av Järpenfotografen Alfred Allmin på 1940-1950-talet. Bilderna visar vardagsliv och högtider från Järpen, byar, gårdar och aktuella händelser i västra jämtland. De har väckt många roliga minnen hos deltagarna. Studieledare har varit Ewalisa Lindberg, Järpen.

 

 

Julmarknad 19 november!

2016-09-30

Vi planerar för årets jul-
marknad och behöver fler funktionärer.
Intresseanmälan till tossogarden@telia.com
eller Staffan Lindberg 070-5605496

NOSTALGISK KLÄNNINGPARAD OCH VETERANBILAR

2016-07-09

Klänningsmode från varje år-
tionde 1900-2016 presente-
rades av Anna-Greta Svärd. Veteranbilar på besök. Äldst var en T-ford från 1922. Sol, värme och många besökare.
En ny succédag på Tossö-gården. Klicka här för fler bilder.


Klädparad 9 juli!

2016-07-07

Sommarcafé kl 11 - 15 med klädparad kl 13 från dåtid - början av 1900-tal - till nutid.
Vi ser även fram mot besök av Jemtlands Veteranbilklubb.

Musikcafé!

2016-07-07

Sommarcafé 2, 9, 16 och 23 juli. Premiär med musik av "Spillrorna" Folke Lindqvist, Rolf Engberg och Åke Jonsson.
Klicka här för fler bilder.

SUCCÉ FÖR NATIONALDAG!

2016-06-11

Vackert väder och publikrekord. Högtidlig flagghissning, sång, musik, marknadsförsäljning och tornerspel. Fullt på parkering, långa köer överallt, populär kaffeservering, slutsålda kol-bullar och slut på varm korv. Klicka här till årets album med fler bilder.

Naturmorgon!

2016-05-24

Ett urval av bilder från årets naturmorgon finns nu i bild-galleriet, klicka på bilden nedan så kommer ni till albumet.

Arrangemang 2016!

2016-05-13

Blomplantering!

2016-05-12

Dags att plantera blommor i Tossögårdens stenparti. Kontakta Sonja Lundström eller Birgitta Granehag Engström om du vill hjälpa till!

Studiedag!

2016-05-12

I samarbete med kommunens Integrationsservice arrangeras en studiedag på Tossögården den 27/5 för våra nya kommun-invånare, som lär sig svenska.
Vi informerar om Tossögården och de aktiviteter, som vi kan erbjuda.

Studiecirkeln avslutad!

2016-05-10

Studiecirkeln med Alfred Allmins bilder avslutades för säsongen. Under åren har deltagarna identifierat och dokumenterat ca 8.000 fotografier.
Studiecirkeln återupptas 30 augusti, kl 13.30 med Ewalisa Lindberg som studieledare.

Gökotta!

2016-05-05

Gökotta på Tossögården har mångårig tradition. Efter guds-tjänsten var det uteservering med nykokt kaffe och smörgås. Dagens kollekt tillföll Tossö-gården. Ett varmt tack till Undersåkers församling.

Vårstädning!

2016-05-04

Vårstädning inför gökotta och andra aktiviteter på Tossö-gården. klicka på bilden nedan så kommer ni till ett urval av bilder från städdagen.
 

 

 

Välkommen till Tossögården!

2015-03-17

En ny informationstavla hälsar välkommen till Tossögården!

Informationsskyltar!

2015-03-16

Vid parkeringen intill Tossö-
gården finns nu en skyltsnurra med information om utsikten från Tossön, Tossögårdens terrassodling och sågverkstiden i Järpen.

Klcka på bilden för att läsa informationen på skyltsnurran.