Tillbaka till startsidan

 

Tossögårdens trädgård 

På Tossögården har den gamla trädgården väckts till liv. Flera växtplatser har växt igen och terrassodlingens stenmurar har under årtionden dolts under, mossa, sly och ogräs. Frön har spridits, bärbuskar växt upp och gömts i vildvuxna buskage.

       

Nya växtplatser har återskapats för plantering och sådd genom markberedning och kultivering. Gamla stenmurar har återställts. Trädgårdsväxter har samlats in från torp och gårdar i Järpens närhet för att passa in i växtzonen.

       

Omkring utesittplatsen har planterats en häck och äldre rosor. I ett stenparti har planterats fleråriga växter. Rabarber, pepparrot och bärbuskar av äldre sorter har planterats på den översta terrassodlingen. En terrass har iordningställts för odling av rotsaker, potatis och kålrötter. På sista terrassen planteras ärter och blommor.

        

       

 

Den som har förslag eller vill bidra med fler gamla trädgårdsväxter, får gärna kontakta Tossögårdens "trädgårdsmästare" Sonja Lundström 0647 - 61 10 62.