Tillbaka till startsidan

 

Naturstigar


Försvarsstigen

Järpströmmen har ett strategiskt läge för färdsel mellan Norge och Sverige. Svår att passera och lätt att bevaka. Under århundrande har minst sju landsvägsbror avlöst varandra.

Nära Tossögården finns spår av en militär befästning som bemannades under unionskrisen 1905 och beredskapstiden 1940-1945. Härifrån försvarades broarna mot väster.

Tossöstigen

Från början fanns det tre Tossöknippar. Idag finns bara en kvar. Den största försvann som grustäkt till järnvägsbygget och nuvarande E14. Följ Tossöstigen med fornlämningar och  spår av Tossösågen, tvättstugeplatsen och arbetarbostäder.

På Tossöknippens finns ett vindskydd med storslagen utsikt över Indalsälvens utlopp i Liten,  mot Ristafallet och Välliste.

Naturstigen

Skogsvårdsstyrelsen anlade en naturstig, som följer stranden runt hela Tossön. Klicka här och ta del av sevärdheter längs stigen.

 


Klicka på bilden för att förstora den